Beckers logo

Segregowanie śmieci deklaruje tylko 54% Polek, choć i tak jest to największy odsetek spośród różnych proekologicznych zachowań - wynika z badania zrealizowanego przez TNS na zlecenie marki farb Beckers. Dokładnie co druga kobieta w Polsce (50%) oszczędza wodę czy energię, a co czwarta (25%) stosuje produkty wielokrotnego użytku. Jednocześnie po 9% Polek kupuje eko żywność i używa ekologicznych kosmetyków, a jeszcze mniej – po 7% - maluje wnętrza ekologicznymi farbami i korzysta z przyjaznych środowisku środków piorących.

 

Na ostatnich miejscach wśród proekologicznych zachowań Polek plasują się dbałość o środowisko przy wyborze środka transportu, korzystanie z odnawialnych źródeł energii (po 5%) oraz malowanie drewnianych czy metalowych produktów, mebli bądź zabawek bezpiecznymi, ekologicznymi farbami – 4%. Co czwarta ankietowana (23%) deklaruje natomiast, że nie wykonuje żadnej z przytoczonych w badaniu proekologicznych czynności.

 

 

- Kobiety często obawiają się, że za słowem "ekologiczny" kryje się wyższy koszt lub niższa skuteczność, i między innymi dlatego wciąż bardzo mała grupa Polek używa eko wyrobów. Jednak, jak pokazuje przykład przyjaznych dla środowiska farb Beckers, można korzystać ze świetnej jakości produktu w naprawdę atrakcyjnej cenie i za bycie eko wcale nie trzeba przepłacać. Warto więc postawić na dbałość o naturę, ale też przede wszystkim na zdrowie nasze i naszych bliskich - mówi  Aneta Stopa, brand manager marki Beckers.

 

Jak pokazują wyniki badania dla marki Beckers,  kobiety w nieco większym stopniu zwracają uwagę na ekologię niż mężczyźni – o ile śmieci segreguje po tyle samo badanych w obu grupach (54%), o tyle w przypadku reszty proekologicznych zachowań widać już różnice między płciami – np. dokładnie połowa (50%) pań oszczędza wodę czy energię, podczas gdy wśród panów odsetek ten wynosi 46%. 9% kobiet i 5% mężczyzn kupuje eko żywność, zaś ekologicznych kosmetyków używa 9% pań i 4% panów. Jedynie malowanie wnętrz ekologicznymi farbami częściej zdarza się panom niż paniom – 8% w stosunku do 7%. Podobnie jak w przypadku kobiet, wśród mężczyzn najmniejszą popularnością cieszą się takie zachowania jak wybór ekologicznego środka transportu, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy malowanie drewnianych czy metalowych produktów, mebli bądź zabawek bezpiecznymi, ekologicznymi farbami – po 3%.

 

- Analizując wyniki badań należy też mieć na uwadze, że nieraz Polacy działają proekologicznie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Choćby w przypadku naszych farb wiele osób nie jest świadomych, że zostały stworzone na bazie ekologicznych receptur. Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) została w nich ograniczona do minimalnego poziomu, w części wręcz zniewelowana do zera. Sięgając po te produkty, stawiamy więc na rozwiązania przyjazne środowisku - dodaje Aneta Stopa.

 

 

Badanie na rzecz marki Beckers zostało przeprowadzone przez TNS Polska metodą omnibus na reprezentatywnej próbie 1011 Polaków w wieku 15 lat i więcej w dniach 4-9 marca 2016 r.