Za Practum stoi kilkunastoletnie doświadczenie naszych konsultantów w realizacji różnorodnych kampanii PR i IR, zdobywane m.in. w międzynarodowej agencji PR Publicis Consultants | Rowland, uznawanej wtedy wielokrotnie za najlepszą agencję public relations w Polsce. Projektowaliśmy i realizowaliśmy programy dla firm i produktów dopiero wchodzących na rynek, będących na etapie rozwoju czy też o ugruntowanej pozycji. Wspieraliśmy Klientów w osiąganiu kolejnych sukcesów, a także w procesach zmian, czasem restrukturyzacji i kryzysów, podczas fuzji i przejęć, debiutów giełdowych, wezwań na GPW czy wycofywania spółek z obrotu giełdowego. Odpowiadaliśmy za strategiczne planowanie oraz wykonanie programów PR. Realizowaliśmy również programy o zasięgu międzynarodowym.

Dziesiątki zrealizowanych projektów

Nasi konsultanci zrealizowali z sukcesem kampanie PR oraz działania inwestor relations na rzecz kilkudziesięciu Klientów z różnych branż i o różnym profilu działalności. W większości przypadków współpraca miała charakter długookresowy. Jesteśmy dumni z tego, że nasi Klienci wysoko cenią standard oferowanych przez Practum usług oraz ich efekty. Chętnie rekomendują nas innym firmom, jak również – w przypadku zmiany pracy – często chcą kontynuować współpracę z nami, przyzwyczajeni do wysokich standardów obsługi.

Doświadczenie w większości branż

Konsultanci Practum w ciągu kilkunastu lat pracy zdobyli doświadczenie w dziesiątkach różnych branż. Pracowaliśmy dla spółek produkcyjnych, usługowych czy doradczych. Z sukcesem realizowaliśmy kampanie PR zarówno dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją w tradycyjnych gałęziach gospodarki, jak również dla podmiotów działających w obszarze nowoczesnych technologii. Naszymi Klientami były firmy kierujące swoją ofertę do klienta detalicznego, spółki ukierunkowane na komunikację B2B, jak również stowarzyszenia branżowe, organizacje czy fundacje, firmy małe i duże, działające na szczeblu ogólnopolskim, lokalnym i międzynarodowym. Dzięki łączeniu wiedzy w różnych dziedzin i znajomości praktyk stosowanych w różnych branżach możemy efektywniej wspierać naszych Klientów i zapewniać im skuteczną obsługę PR także w niestandardowych dla nich sytuacjach.

Pełny zakres działań PR i IR

Konsultanci Practum posiadają ugruntowane doświadczenie we wszystkich obszarach public relations. Obsługiwaliśmy firmy w pełnym zakresie opracowując strategie i plany komunikacji, a następnie koordynując działania public relations we wszystkich obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Mamy też bogate doświadczenie w obsłudze Klientów w wybranych zakresach, jak prowadzenie działań media relations i koordynacja biura prasowego, PR korporacyjny, PR produktowy, komunikacja kryzysowa, obsługa relacji inwestorskich, opracowywanie strategii komunikacji, prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. Mamy na swoim koncie przygotowywanie koncepcji i realizację kampanii edukacyjnych oraz programów CSR, prowadzimy działania w mediach społecznościach, zajmujemy się przygotowaniem tekstów promocyjnych i materiałów wykorzystywanych w content marketingu. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń medialnych i kryzysowych.