PR sportowy Jacek Yerka - Partia na wyspie

Doskonale rozumiemy specyfikę PR sportowego, bo posiadamy wieloletnie, ugruntowane doświadczenie w prowadzeniu komunikacji PR w sporcie. Tworzymy kompleksowe strategie PR, których nadrzędnym celem jest zawsze podtrzymywanie dobrych relacji z różnymi grupami odbiorców i budowanie zaufania do organizacji. Doradzamy, jak prowadzić komunikację, która będzie uwzględniać potrzeby wszystkich kręgów interesariuszy – kibiców, partnerów, sponsorów, dziennikarzy czy też pracowników. Dbamy przy tym nieustannie o spójność i rzetelność przekazu. Klientów wspieramy komunikacyjnie w różnych obszarach – marketingu i sprzedaży, organizacji eventów czy w kwestiach stricte korporacyjnych. Pomagamy też w prowadzeniu dialogu z otoczeniem zarówno w chwili sukcesu, ale i podpowiadamy, jak zareagować w kryzysie, który w świecie sportu ze względu na jego medialność i związane z nim emocje, jest dość częstym zjawiskiem. Wszystkie nasze działania cechują dbałość o szczegóły, solidność i nastawienie na efekty.


PRaktykuje się...