Sfinks Polska logo

Sfinks Polska, spółka zarządzająca największą w Polsce siecią restauracji typu casual dining Sphinx oraz sieciami Chłopskie Jadło i WOOK, po trzech kwartałach, obejmujących okres od 1 grudnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 140,62 mln zł. Oznacza to wzrost o 8% wobec pierwszych trzech kwartałów 2015 r. Jednocześnie jednostkowy zysk netto w tym okresie wyniósł 8,02 mln zł, czyli zwiększył się o 87%. Ponadto, spółka odnotowała dodatni kapitał własny, tj. na poziomie 13,77 mln zł, podczas gdy po trzech kwartałach 2015 r. był on ujemny i wynosił (-)10,01 mln zł.

 

Motorem sprzedaży tradycyjnie była sieć Sphinx, która wygenerowała w raportowanym okresie 90% obrotów spółki. Coraz lepsze wyniki sprzedażowe notuje też sieć Chłopskie Jadło. Co istotne, obie sieci w trzecim kwartale przyspieszyły dynamikę wzrostu obrotów. Na koniec sierpnia 2016 r. zwiększyły przychody o 11%, podczas gdy jeszcze w pierwszym półroczu dynamika sprzedaży w obu sieciach wynosiła 9%.

 

- Trzeci kwartał to wyraźne zwiększenie sprzedaży w porównaniu z pierwszą połową roku. Jest to zasługa z jednej strony czynników sezonowych, a z drugiej też stopniowego uruchamiania restauracji, które wcześniej były zamknięte z powodu remontu. Wiele z nich przeszło zmiany nie tylko pod względem wystroju, ale także skorzystaliśmy z możliwości powiększenia kilku restauracji w bardzo dobrych punktach, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki również w kolejnych okresach. Pozytywne efekty przyniosły też kampanie marketingowe, w tym program lojalnościowy Aperitif. Łączny dodatni wpływ tych czynników na przychody zaczął uwidaczniać się właśnie w trzecim kwartale, dzięki czemu w krótkim okresie udało się częściowo zniwelować wpływ wyników operacyjnych pierwszego półrocza. W efekcie w trzecim kwartale zaczął się powrót do rentowności z I półrocza 2015 r. – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.  

 

Presja kosztowa, która, w powiązaniu z okresowym zamknięciem ważnych restauracji, wpłynęła na rentowność spółki w I półroczu, miała wpływ także na wyniki za cały okres trzech kwartałów 2016 r. Te czynniki przełożyły się na wynik z działalności operacyjnej i w efekcie także wynik EBITDA, który na koniec sierpnia 2015 r. wyniósł 14,55 mln zł wobec 15,85 mln zł po trzech kwartałach 2015 r. Zgodnie z zapowiedziami, spółka podjęła działania mające na celu przeciwdziałanie presji kosztowej oraz wzmacnia sprzedaż otwierając nowe i wyremontowane restauracje. Przełożyło się to na lepsze wyniki operacyjne w trzecim kwartale, o czym świadczy m.in. wzrost EBITDA do 5,35 mln zł na wobec 4,96 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie wynik na poziomie netto podlegał w trzech kwartałach roku obrachunkowego pozytywnemu wpływowi zdarzeń jednorazowych z pierwszej połowy roku – umorzenia odsetek przez bank ING oraz odzyskania odszkodowania od kontrahenta.

 

Od 1 grudnia do chwili obecnej Sfinks uruchomił łącznie dziewięć nowych restauracji, a trzy kolejne są w przygotowaniu. Jednocześnie spółka poddała remontom sześć dużych restauracji (w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Toruniu), z których część została już ponownie otworzona. Większość z tych inwestycji dotyczy sieci Sphinx, jednak plany rozwoju na 2016 r. obejmują także sieć Chłopskie Jadło. Obecnie działają już dwie nowe restauracje tej marki – w trzecim kwartale ruszyło Chłopskie Jadło w Olsztynie, a we wrześniu w Bydgoszczy. Niebawem ruszy pierwsza restauracja tej sieci we Wrocławiu.

 

 

W okresie 1 grudnia 2015 r. – 31 sierpnia 2016 r. grupa Sfinks Polska zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 143,78 mln zł, co oznacza wzrost o 8% wobec pierwszych trzech kwartałów 2015 r. Zysk netto grupy po trzech kwartałach roku obrachunkowego wyniósł 7,65 mln zł wobec 3,43 mln zł w roku poprzednim. Z kolei skonsolidowany wynik EBITDA uplasował się na poziomie 14,25 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym było to 15,10 mln zł.