Sukcesem zakończyła się emisja prywatna akcji serii N realizowana przez Sfinks Polska – spółkę zarządzającą sieciami restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK. Sfinks wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł. Akcje objęło 13 podmiotów. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła dokonać ostatecznej restrukturyzacji starych kredytów.

- Zainteresowanie naszymi akcjami było na tyle duże, że moglibyśmy zaoferować ich o wiele więcej. Ale nie dziwi mnie to. Cena emisyjna była zbliżona do wartości rynkowej, choć w moim przekonaniu i tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju spółki Zaprezentowaliśmy strategię i prognozy pokazujące, że spółka może się dynamicznie rozwijać. Co więcej, ma potencjał, by realizować jeszcze dodatkowe projekty pozwalające na zwiększenie skali działalności i rentowności – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Zgodnie w opublikowaną w tym roku strategią Sfinks zamierza osiągnąć w 2020 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 367,6 mln zł wobec 175,9 mln zł zakładanych w 2015 r. Jednostkowy zysk netto ma systematycznie rosnąć od 8,1 mln zł w 2015 r. do 24,9 mln zł w 2020 r., zaś EBITDA z 20,1 mln zł do 54,2 mln zł. Jednocześnie spółka zamierza obniżyć wskaźnik długu do EBITDA do poziomu 0,5 w 2020 roku.

Sfinks dokona spłaty zadłużenia w PKO BP i ING Banku Śląskim poprzez pozyskany w BOŚ kredyt w wysokości 81,7 mln zł. Będzie ona spłacany w ciągu 7 lat przy 12-miesięcnej karencji w spłacie kapitału.