Grupa Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, po trzech kwartałach 2012 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 128 mln zł, co oznacza obroty na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2011. Jednocześnie Sfinks zanotował kolejny znaczący wzrost zysku brutto na sprzedaży – po 9 miesiącach br. wyniósł on 13,3 mln zł wobec 7,2 mln zł rok wcześniej. Taki wynik oznacza poprawę rentowności sieci o 85% rok do roku.

Analizując sprzedaż w trzecim kwartale 2012 r. w podziale na zarządzane sieci Sfinks Polska, największą dynamikę wzrostu obrotów zanotowało Chłopskie Jadło. Sprzedaż tych restauracji od lipca do września 2012 r. zwiększyła się o 10,4% w stosunku do takiego samego okresu 2011 r. Wynika to przede wszystkim ze zmian wdrożonych w I półroczu tego roku zarówno w zakresie oferty, jak i wystroju Chłopskiego Jadła. Wzrost sprzedaży w trzecim kwartale rok do roku zanotowała też sieć Sphinx. W jej przypadku dynamika obrotów wyniosła 2,5%.

Po dziewięciu miesiącach 2012 r. skonsolidowany wynik netto ukształtował się na poziomie (-)9,1 mln zł, co oznacza jego poprawę o 0,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w samym trzecim kwartale 2012 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł (-) 0,9 mln zł, poprawiając się o 50% w porównaniu z trzecim kwartałem roku 2011.

- Na ukształtowanie wyniku netto miały wpływ inwestycje w marketing i działania pro sprzedażowe. Część z nich została zrealizowana wiosną i na początku lata, a kolejna tura przypadła na wrzesień. Nadal jednak największy udział w notowanej przez Sfinksa stracie mają obciążenia odsetkowe z tytułu kredytów oraz amortyzacja. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu zysku brutto ze sprzedaży o 85% i nadal  będziemy konsekwentnie realizować strategię poprawy efektowności i zyskowności sieci – mówi prezes Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Na koniec września 2012 r. w ramach sieci Sfinksa w Polsce działały 53 restauracje franczyzowe, 43 restauracje zarządzane przez operatorów oraz 12 zarządzanych bezpośrednio przez spółkę.   W ciągu 9 miesięcy roku 2012 uruchomiono siedem nowych restauracji Sphinx, a już w IV kwartale br. miało miejsce otwarcie nowej restauracji, w Rzeszowie. W toku są prace inwestycyjne dotyczące kolejnych lokali.

- Bardzo duży nacisk kładziemy na to, by wszystkie nowe inwestycje miały realny potencjał osiągnięcia oczekiwanych przez nas wyników. Z podobną konsekwencją podchodzimy do restauracji obecnych w sieci. Jak widać po poziomie zysku na sprzedaży, takie podejście przynosi realne efekty. Jednocześnie zwiększone zainteresowanie ze strony potencjalnych franczyzobiorców oraz obserwowana podaż nieruchomości komercyjnych pozwala nam starannie dobierać oferty – komentuje Sylwester Cacek.