Sfinks Polska, zarządzający sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w pierwszym półroczu 2011 osiągnął przychody skonsolidowane w wysokości 83,5 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Grupa Sfinks Polska w raportowanym okresie osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie 3,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej notowała jeszcze stratę w wysokości 3,6 mln zł. Znaczną poprawę osiągnięto także w przypadku innych wyników finansowych grupy. W I półroczu br. o ponad 2/3 zredukowano stratę operacyjną - do 4,1 mln zł, a strata netto została zmniejszona o blisko połowę - do 8,1 mln zł.

- Pierwsze półrocze 2011 r. jest kolejnym okresem pokazującym systematyczny wzrost rentowności w Sfinks Polska. Efekty wdrożonych w ubiegłym roku działań są cały czas wzmacniane przez dalszą poprawę funkcjonowania restauracji, bieżące uatrakcyjnianie oferty, ścisłą kontrolę kosztów oraz optymalizowanie wydatków zarówno restauracji, jak i centrali. Udało nam się m.in. zmniejszyć aż o 30% poziom nakładów  inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia nowych restauracji. Ponadto, w pierwszej połowie tego roku wynegocjowaliśmy lepsze warunki współpracy z częścią firm zaopatrujących nasze sieci w ramach centralnych dostaw. Wszystkie te działania są prowadzone z myślą o długoterminowym oddziaływaniu i spodziewamy się, że ich pozytywne efekty będą widoczne także w kolejnych okresach – komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, wiceprezes Sfinks Polska.

Oprócz realizowania programu poprawy rentowności i kolejnych otwarć restauracji (10 w I półroczu oraz 13 do końca sierpnia 2011 r.), w pierwszej połowie tego roku Sfinks prowadził także działania związane z obecnością za granicą. Wyłoniono m.in. kandydatów na partnerów franczyzowych w Budapeszcie oraz w Pradze. W planach jest także uruchomienie drugiej restauracji w stolicy Węgier.

- Działalność zagraniczna będzie zadaniem, któremu poświęcimy w nadchodzących miesiącach sporo uwagi. Z kolei w Polsce, oprócz dalszej koncentracji na podnoszeniu wyników, będziemy również kontynuować plan rozwoju sieci. Kluczowe będzie jednak dla nas pozyskiwanie lokalizacji gwarantujących oczekiwany przez nas poziom rentowności, a nie jedynie rozbudowa mapy naszych sieci jako cel sam w sobie. Dodatkowo, w drugim półroczu zajmiemy się weryfikacją strategii dla Chłopskiego Jadła oraz zbudowaniem dla tej marki planu działań pro sprzedażowych, jak wcześniej miało to miejsce dla sieci Sphinx oraz WOOK i czego pozytywne efekty możemy już obserwować w tym roku – zapowiada Sylwester Cacek, prezes Sfinksa.

W I półroczu 2011 r. sieć Sphinx odnotowała wzrost przychodów o 11,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jeszcze większy wzrost sprzedaży miał miejsce w sieci WOOK - wyniósł 16,1%.