Sfinks Polska, zarządzający sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w pierwszym kwartale br. wypracował ponad 41 mln zł przychodów skonsolidowanych, co stanowiło wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Po pierwszych trzech miesiącach br. grupa Sfinks osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej notowała na tym poziomie stratę w wysokości 1,8 mln zł. Po raz pierwszy od sześciu kolejnych kwartałów Sfinks wygenerował również dodatni wskaźnik EBITDA o wartości 1,9 mln zł, odnotowując tym samym poprawę o 5 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r. Ponadto, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spółka o blisko 6,5 mln zł poprawiła wynik na poziomie netto – strata netto w pierwszym kwartale br. została ograniczona do 2,6 mln zł. Jeszcze w tym roku Sfinks planuje otwarcie ponad 30 kolejnych restauracji. Inwestycje w sieć mają zostać sfinansowane m.in. z emisji akcji, która rozpocznie się 30 maja.

Wzrost sprzedaży Sfinks Polska w pierwszym kwartale tego roku był wynikiem m.in. zwiększenia aktywności sprzedażowej, jaką prowadzono w  sieciach Sphinx i WOOK. W rezultacie, w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Sphinx zwiększył sprzedaż gastronomiczną o 13,5%, zaś WOOK o 11,7%. Wzrostom przychodów w grupie towarzyszyło obniżenie kosztów - koszt własny na sprzedaży zredukowano o 3% w stosunku do I kwartału roku 2010, zaś koszty ogólnego zarządu o ponad 5%, co pozwoliło na zdecydowaną poprawę rentowności w grupie.

- Odnotowaliśmy zdecydowaną poprawę wyników w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dane finansowe pokazują jednoznacznie, że nasze działania restrukturyzacyjne mające na celu przywrócenie rentowności zarówno spółce, jak i wszystkim restauracjom, przynoszą już wymierne efekty. Pozytywny wpływ na wyniki miały między innymi zmiany struktury właścicielskiej restauracji i optymalizacja zaopatrzenia centralnego. Co istotne, nie tylko ograniczamy koszty, ale jednocześnie rozwijamy sprzedaż. Pokazują to dane finansowe całej grupy, a także wyniki sieci Sphinx i WOOK, w których prowadzimy aktywne działania prosprzedażowe. Podobne zmiany  planujemy wprowadzić w najbliższym czasie także w restauracjach Chłopskie Jadło – wyjaśnia Jacek Woźniewicz, wiceprezes zarządu Sfinks Polska.

- Z jednej strony poprawiamy wyniki istniejącej sieci, z drugiej zaś inwestujemy w nowe restauracje. Tylko w pierwszym kwartale tego roku uruchomiliśmy sześć nowych lokali i rozpoczęliśmy inwestycje w kolejnych siedmiu. Ich otwarcie jest planowane na drugi kwartał 2011. Na początku roku wystartowały pierwsze pilotażowe restauracje Sphinx Express, działające w segmencie fast casual dining. W kolejnych trzech tego typu punktach trwają już prace wykończeniowe. Jeszcze w tym roku planujemy otwarcie ponad 30 restauracji w segmencie casual dinining i fast casual dining – dodaje Jacek Woźniewicz.