sfinks polska logo

 

Sfinks Polska – spółka zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK – w I kwartale 2016 roku, trwającym od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku, osiągnęła przychody jednostkowe ze sprzedaży w wysokości 45,05 mln zł oraz zysk netto 4,64 mln zł. Jednocześnie EBITDA spółki Sfinks Polska na koniec lutego br. wyniosła 2,91 mln zł.

- W pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego zakończyliśmy już finalnie restrukturyzację procesu zadłużenia spłacając 47 mln zł kapitału w ING. Systematycznie pracujemy nad tym, by nasze lokale poprawiały sprzedaż i swoje wyniki. W I kwartale 2016 roku odnotowaliśmy chociażby 10,3% wzrost łącznych obrotów restauracji Sphinx oraz 14,4% restauracji Chłopskie Jadło wobec wyników sprzed roku. Z drugiej strony w tym czasie mieliśmy do czynienia ze wzrostem kosztów wytworzenia i kursu euro przekładającego się na wysokość czynszów, a także zmianami podatkowymi, które obarczyły wynik EBITDA. Niemniej jednak dalej konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju na najbliższe lata, planujemy otwierać nowe lokale o wysokiej stopie zwrotu z inwestycji, dlatego też weryfikujemy pod tym kątem rynek poszukując odpowiednich miejsc dla naszych restauracji - komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

Od grudnia 2015 roku do lutego 2016 roku do sieci Sphinx dołączyły dwa nowe lokale – w Gorzowie Wielkopolskim i Gnieźnie. Pierwsza z nich prowadzona jest w modelu operatorskim, druga zaś w systemie franczyzowym. W 2016 roku uruchomione zostały jeszcze dwie własne restauracje Sphinx - jedna w Katowicach, a druga, największa spośród wszystkich lokali sieci, we Wrocławiu na dworcu PKP. Jednocześnie spółka stale pracuje nad działaniami wspierającymi sprzedaż w restauracjach, m.in. wprowadza nowe, sezonowe wkładki do menu, czy realizuje oferty promocyjne, również przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

- Starannie dobieramy lokale, które dołączają do naszej sieci. Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatnio uruchomiony Sphinx we Wrocławiu, który jest obecnie największym lokalem sieci i niepowtarzalnym pod względem wystroju. Jest to zabytkowe miejsce – część Sali Cesarkiej przygotowanej na przyjazd Wilhelma II, z zabytkowym stropem i pięknymi malowidłami odkrytymi podczas prac remontowych. W najbliższych miesiącach czekają nas kolejne otwarcia, na ten rok zaplanowaliśmy ich 16, zamierzamy również przeprowadzić kilka generalnych remontów, w tym powiększenia powierzchni wybranych restauracji położonych w prestiżowych lokalizacjach. Dzięki temu restauracje te zwiększą sprzedaż i wpłyną na poprawę wizerunku sieci  - dodaje Sylwester Cacek.

W I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży grupy Sfinks Polska wyniosły 46,19 mln zł. W tym czasie  skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość 4,58 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA kształtowała się na poziomie 2,89 mln zł.