Spółka Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK w drugim kwartale 2015 r. zanotowała wynik EBITDA na poziomie 4,6 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r/r.  Dla spółki jest to kolejny kwartał wysokiego wzrostu r/r wyniku EBITDA. Od kwietnia do czerwca br. Sfinks Polska zwiększył również o 166% r/r jednostkowy zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 2,5 mln zł. Od początku roku kalendarzowego spółka otworzyła 6 nowych restauracji i zaraportowała podpisanie kolejnych 13 umów na nowe lokalizacje. Spółka podtrzymała prognozy ogłoszone w strategii, która przewiduje średni zwrot z inwestycji w restauracje nie niższy niż 30%.

Sfinks w II kwartale 2015 r. ponownie zanotował zysk netto na poziomie jednostkowym, tym razem w wysokości 1,8 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 54 tys. zł, uzyskując jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 41,5 mln zł wobec 40,2 mln zł wygenerowanych w porównywalnym okresie 2014 r.

- Systematycznie realizujemy koncepcję rozwoju zaprezentowaną pod koniec ubiegłego roku w strategii na lata 2015-2020, co przekłada się na coraz lepsze wypracowywane przez nas wyniki. Tylko w pierwszym półroczu EBITDA spółki wyniosła prawie 10,9 mln zł. Liczę, że osiągane wyniki pozwolą uruchomić w najbliższych miesiącach większą liczbę restauracji niż 19 wymienionych w raporcie, wziąwszy pod uwagę kolejne zakończone negocjacje - komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

- Uatrakcyjniamy ofertę, dzięki czemu znacznie wzrosła lojalność naszych klientów, uruchamiamy nowe bardzo rentowne lokale w prestiżowych punktach, ale też analizujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, czego przykładem jest ponowne zwrócenie naszej uwagi na spółkę Da Grasso – dodaje Cacek.

Sfinks Polska otwiera nowe lokale o wysokim potencjale, których od początku roku przybyło sześć, w tym pięć restauracji Sphinx - w Kołobrzegu, Warszawie, Krakowie, Jastarni i Lublinie oraz jeden lokal Chłopskiego Jadła w Poznaniu. Spółka zawarła też nowe umowy franczyzowe umożliwiające otwarcie restauracji w Gnieźnie, Stargardzie Szczecińskim i Krakowie. Podpisane są już także umowy na otwarcia kolejnych restauracji operatorskich m.in. w Malborku - w pobliżu zamku, Sopocie - ul. Dworcowa róg Monte Cassino, warszawskim CH Factory Ursus, Wrocławiu - Dworzec Główny PKP, Bydgoszczy - CH Zielone Arkady. 

- Dużą uwagę przywiązujemy do miejsc, w których powstają nasze restauracje. Celem jest stworzenie lokalu godnie reprezentującego sieć, w którym klienci będą czuć się komfortowo. Znaczenie ma także dobra lokalizacja i odpowiednie możliwości adaptacyjne, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji. Stawiamy na dobrą jakość w różnych obszarach działalności - począwszy od potraw, przez obsługę klienta, wygląd lokali, skończywszy na profesjonalnym działaniu. Wpływa to następnie na pozytywne postrzeganie sieci przez naszych gości, co widać chociażby w przeprowadzonych badaniach opinii na temat restauracji Sphinx - wyjaśnia Sylwester Cacek.

Jak wynika z badań zrealizowanych przez TNS Polska na rzecz Sfinks Polska zadowolonych z wizyt w restauracjach Sphinx jest 98% klientów. Oznacza to wzrost w porównaniu do 2013 roku, gdy odsetek usatysfakcjonowanych gości wynosił 89%. Ponadto w ostatnich latach zwiększyła się liczba klientów odwiedzających restauracje Sphinx regularnie, tj. co najmniej raz w miesiącu. W tym roku deklarowało tak 62% badanych, gdy w roku 2013 było to tylko 53%. Co więcej ponad połowa gości restauracji Sphinx (56%) przyznaje, że chciałaby odwiedzać lokale tej sieci częściej. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (58%) oraz ludzi młodych w wieku 15-24 lata (64%). Wyniki badań wskazują, że w porównaniu do roku 2013 restauracjom Sphinx znacznie przybyło lojalnych klientów, czyli osób przywiązanych do marki i deklarujących chęć odwiedzania restauracji w ciągu najbliższego miesiąca. Obecnie do tej grupy należy 51% gości Sphinxa, gdy przed dwoma laty odsetek ten wynosił 28%. Klienci restauracji szczególnie mocno cenią sobie poziom obsługi (zadowolonych jest z niej 97% gości), jak również przyjemność przebywania w lokalu (94% zadowolonych gości), jakość kuchni (93% zadowolonych gości) czy też możliwość spędzenia czasu ze znajomymi (91% zadowolonych gości). Jak pokazują również badania, aż 98% gości poleciłoby restaurację Sphinx swoim znajomym bądź rodzinie.

 

Badania opinii na temat restauracji Sphinx na polskim rynku gastronomicznym  przeprowadzono przez TNS Polska na zlecenie Sfinks Polska w marcu 2015 r. na próbie regularnych klientów restauracji Sphinx (n=354) w wieku od 15 lat.