Finansowanie rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE to temat jednego z paneli organizowanych podczas Targów Dziedzictwo 2014. W ramach spotkania eksperci z Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentują doświadczenia we wdrażaniu inicjatywy JESSICA, której celem jest wspieranie rozwoju miast poprzez finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Panel odbędzie się pierwszego dnia targów – 7 października – w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

BGK i JESSICA

Środki unijne już od kilku lat przeznaczane są na finansowanie projektów inwestycyjnych, które mają na celu harmonijny rozwój miast. W unijnej perspektywie finansowej 2007-2013 niektóre z województw zdecydowały o uruchomieniu części funduszy UE w formie tzw. instrumentów zwrotnych - niskooprocentowanych pożyczek. Dzięki temu w ramach pięciu regionalnych programów operacyjnych została uruchomiona inicjatywa JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas), czyli wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił dotychczas, na terenie trzech województw - wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego - ponad 80 preferencyjnych pożyczek na realizację zróżnicowanych projektów miejskich. Wiele z nich dotyczyła rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków czy też przestrzeni objętych ochroną konserwatorską.

- Polityka miejska stanowi ważny element strategii rozwoju państwa określonych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i kraju. Aktualnie trwają prace nad dokumentem „Krajowa Polityka Miejska”, który określać będzie działania administracji rządowej w zakresie polityki miejskiej – zarówno z punktu widzenia realizacji strategii kraju, jak i strategii rozwoju regionalnego. Oznacza to między innymi, że środki unijne będą przeznaczone na ten cel  również w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wprawdzie nie są jeszcze znane szczegóły finansowania projektów miejskich w perspektywie tego okresu, warto jednak już teraz poznać praktyczne doświadczenia podmiotów, które skutecznie ubiegały się o finansowanie swoich przedsięwzięć ze środków publicznych. Wypowiedzi przedstawicieli władz województw wskazują, że część z regionów wybierze zapewne instrumenty zwrotne jak pożyczki, poręczenia czy wkłady kapitałowe jako formę finansowania tego typu projektów - mówi Marek Szczepański, dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego, który poprowadzi spotkanie o finansowaniu rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE.

W trakcie Targów Dziedzictwo przedstawiciele BGK i inwestorów zaprezentują przykłady kilku realizowanych przedsięwzięć dotyczących budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską, m.in. rewitalizacja płyty rynku czy rewitalizacja i adaptacja zabytkowych budynków na cele kulturalne i biznesowe.

Oferta Targów Dziedzictwo

„Finansowanie rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE” to jeden z wielu wykładów, jakie odbędą się w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich towarzyszących organizowanej w dniach 7-9 października II edycji Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo.  Eksperckie prelekcje planowane są również w ramach cyklu konferencji „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Jednak Targi Dziedzictwo to przede wszystkim doskonała okazja, by zapoznać się z szeroką ofertą produktów i usług dedykowanych konserwatorom i restauratorom obiektów zabytkowych, a także muzealnikom, bibliotekarzom czy archiwistom. Aktualne propozycje zaprezentują producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy specjalistycznych usług. W ofercie Targów Dziedzictwo znajdą się materiały i narzędzia dla osób związanych z rewaloryzacją zabytków i prowadzących prace budowlane w tym zakresie, a także profesjonalne meble do archiwów, sprzęty elektroniczne do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, systemy zarządzania informacją czy usługi i programy komputerowe.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na www.targidziedzictwo.pl.