Grupa Sfinks Polska - do której należą sieci Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło – w 2013 r. zwiększyła skonsolidowane przychody ze sprzedaży do 176,65 mln zł z 171,12 mln zł w 2012 r. Jednocześnie grupa poprawiła w ubiegłym roku skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej o 7,2 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 9,44 mln zł. Oznacza to, że Sfinks w 2013 r. osiągnął skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w wysokości 3,55 mln zł wobec straty -3,66 mln zł rok wcześniej, zaś skonsolidowana strata netto wyniosła w minionym roku zaledwie -0,55 mln zł wobec -9,99 mln zł w roku 2012. W czwartym kwartale 2013 r. Sfinks odnotował skonsolidowany zysk netto 0,92 mln zł wobec straty -0,87 mln zł rok wcześniej. Spółka zapowiada dalszy rozwój – na inwestycje w rozbudowę sieci restauracji zamierza przeznaczyć w 2014 roku około 12,7 mln zł.

- Dalszy wzrost rentowności to w dużej mierze wynik konsekwentnie realizowanych zmian organizacyjnych równolegle z prosprzedażowymi. Obecnie franczyza w Sfinksie ma miejsce tylko w sytuacjach, gdy franczyzobiorca ponosi wydatki na inwestycje w lokal. Jeśli inwestycja leży po stronie Sfinksa – restauracja działa w modelu operatorskim, w ramach którego wszystkie przychody i zyski należą do spółki, natomiast operator otrzymuje wynagrodzenie zależne od obrotów lokalu. Zgodnie z tym podziałem otwieramy nowe restauracje, a już działające przekształcamy według tych reguł. Jeszcze na początku ubiegłego roku w ramach naszych sieci działały 54 restauracje operatorskie, a w grudniu 2013 już 87, natomiast liczba restauracji franczyzowych zmniejszyła się w tym okresie z 46 do 21. Do końca pierwszego kwartału planujemy przekształcenie jeszcze 9 restauracji franczyzowych w operatorskie, gdzie całość inwestycji w lokal była realizowana przez naszą spółkę – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

- Zmiany te mają znaczący wpływ na nasze wyniki. Szacujemy, że docelowo rentowność EBITDA restauracji operatorskiej ma wynosić 20%, podczas gdy opłata franczyzowa to 7%. Ponadto, wraz ze wzrostem liczby restauracji operatorskich następuje wzrost przychodów jednostkowych spółki matki, jak też zwiększa się jej udział w skonsolidowanym zysku. Zgodnie z tymi zasadami będzie następował dalszy rozwój sieci – wyjaśnia Sylwester Cacek.

W 2013 r. Sfinks uruchomił 12 nowych restauracji pod szyldami Sphinx i Chłopskie Jadło. W większości były to otwarcia w prestiżowych lokalizacjach, jak Galeria Krakowska, Poznań City Center, Galeria Mokotów w Warszawie czy Wrocław Futura Park, gdzie powstała pierwsza wolnostojąca restauracja Sphinx. Sieć zarządzana przez Sfinksa na koniec 2013 roku zwiększyła się jednak tylko o 1 restaurację w stosunku do 2012 roku (liczyła 109 punktów), gdyż w 2012 roku Sfinks jeszcze zamykał mało efektywne lokalizacje. Jednocześnie na skutek otwarć znacznie większych restauracji oraz przebudowy i zmian organizacyjnych w już istniejących lokalach, liczba krzesełek w sieciach zarządzanych przez Sfinks Polska wzrosła z 12 222 do 12 824, tj. o około 5%.

- W 2014 na inwestycje w nowe restauracje i modernizację już istniejących zamierzamy przeznaczyć około 12,7 mln zł. Planujemy uruchomienie w tym roku około 15 nowych restauracji operatorskich oraz nie mniej niż 10 kolejnych restauracji franczyzowych. W dalszym ciągu chcemy rozwijać się w prestiżowych lokalizacjach, w przygotowaniu jest Sphinx w Błękitnym Wieżowcu w Warszawie, ale już prowadzimy rozmowy na temat otwarć w innych atrakcyjnych punktach w stolicy, w Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie. Nasze doświadczenia z centrum Futura Park we Wrocławiu pokazują, że opłacalne jest też uruchamianie restauracji wolnostojących i jest to kierunek, w którym w przyszłości również zamierzamy się rozwijać – wyjaśnia prezes Sfinksa.

Konsekwentna polityka inwestycyjna, prace nad zmianą struktury sieci i realizowane działania posprzedażowe, jak kampanie marketingowe czy zmiany organizacyjne w restauracjach, przełożyły się na wzrost skonsolidowanego zysku brutto na sprzedaży w Sfinks Polska w 2013 r. do poziomu 25,32 mln zł, czyli o 86% w porównaniu z rokiem 2012. Jednocześnie EBITDA sieci zwiększyła się z 19,23 mln zł do 24,43 mln zł, tj. o 27%. Działania prosprzedażowe i marketingowe znalazły też swoje odzwierciedlenie we wzroście średniego rachunku w największej sieci restauracji zarządzanej przez Sfinks Polska – Sphinx – z 55,56 zł do 60,57 zł.

- Zmiany prowadzone w naszych restauracjach są bardzo pozytywnie odbierane przez klientów. Według badania realizowanego przez Millward Brown w listopadzie 2013 roku dla sieci Sphinx aż 99% klientów tych restauracji jest zadowolonych ze zmian w wystroju, a 86% ze zmian w menu. Badania pokazują również, że Sphinx to marka posiadająca lojalnych klientów i generująca ruch. Aż 56% odwiedzających nasze restauracje przychodzi do nas w ramach zaplanowanego wyjścia. Najczęściej są to spotkania towarzyskie i rodzinne – deklaruje tak 89% klientów restauracji Sphinx – mówi Sylwester Cacek.

Wyniki za 2013 rok są podane na podstawie informacji z czterech kwartałów. Będą one jeszcze podlegały weryfikacji audytora przed opublikowaniem raportu rocznego za 2013 rok.

Informacje o badaniu: badanie ogólnopolskie przeprowadzone przez Millward Brown Polska na zlecenie Sfinks Polska w listopadzie 2013 r. na próbie 731 osób.