Grupa Kapitałowa Sfinks Polska, zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, w I półroczu 2012 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 83,6 mln zł wobec 83,5 mln zł wypracowanych rok wcześniej, przy czym dynamika sprzedaży gastronomicznej Grupy w Polsce wyniosła (+)1,7%. Jednocześnie Grupa odnotowała znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży, który w I połowie 2012 r. wyniósł 7,3 mln zł i tym samym ponad dwukrotnie przewyższył wynik z I półrocza ubiegłego roku, wynoszący 3,6 mln zł.

Biorąc pod uwagę przychody w sieciach, oprócz Sphinxa, którego obroty urosły o 1,9% w I półroczu br., pozytywne trendy sprzedażowe dotyczyły też Chłopskiego Jadła. Dla tej marki pierwszych sześć miesięcy tego roku było okresem odwrócenia niekorzystnej dynamiki obrotów. Sieć Chłopskie Jadło w I półroczu 2012 r. zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 2,4% w stosunku do I połowy 2011 r. Natomiast analizując półroczną sprzedaż w grupie tych samych lokali, wzrost był jeszcze większy i wyniósł 8,1%.

- Cieszy nas odwrócenie trendu i poprawa sytuacji Chłopskiego Jadła. Ta sieć została relatywnie niedawno objęta szerszymi działaniami pro sprzedażowymi, jako że w pierwszej kolejności nasza uwaga skupiała się na odbudowie siły napędowej grupy, czyli Sphinxa. W tym roku Chłopskie Jadło przeszło szereg zmian – od karty dań, przez odświeżenie wystroju wnętrz, po logo i inne elementy graficzne, uruchomiona też została nowa strona internetowa. Wszystkie te działania zostały ukończone na przełomie półroczy, co oznacza, że ich efekty zaczną się ujawniać dopiero w drugiej połowie roku 2012, wzmacniając dotychczasowe pozytywne trendy – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

W I półroczu br. Sfinks odnotował wynik netto wynoszący (-)8,2 mln zł wobec (-)8,1 mln zł rok wcześniej. Wynik netto I połowy 2012 r. został obciążony w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego m.in. zwiększonymi kosztami kampanii marketingowych i rebrandingu Chłopskiego Jadła – działaniami, których pozytywny wpływ na sprzedaż powinien być widoczny w II półroczu 2012.

- Patrząc na wyniki finansowe samych sieci wyraźnie widać pozytywne trendy i systematycznie rosnącą efektywność. Tylko w tym półroczu zysk brutto na sprzedaży grupy wzrósł o ponad 100%. Biznes restauracyjny, czyli nasz fundament, ma się więc coraz lepiej. Niestety dobre wyniki sieci są tłumione przez obciążenia wynikające z obsługi kredytów bankowych zaciągniętych przed laty. Dlatego też będziemy dążyli do tego, by rozwiązać problem zadłużenia w sposób definitywny i mamy nadzieję, że uda się znaleźć płaszczyznę porozumienia z bankami. Tym bardziej, że korzyści z dalszej poprawy sytuacji i rozwoju grupy są w interesie wszystkich stron – mówi prezes Sfinksa.

Plany rozwoju sieci Sfinks Polska na ten rok zakładają otwarcie podobnej liczby restauracji jak w 2011 r., kiedy uruchomiono 15 nowych lokali. Jak dotąd w 2012 r. do sieci dołączyło 7 nowo otwartych restauracji Sphinx. Aktualnie w fazie realizacji inwestycji znajdują się 3 kolejne lokale, wśród których jest także restauracja sieci Chłopskie Jadło.

Wszystkie nowo uruchomione restauracje prowadzone są w systemie franczyzowym i w przyszłości kolejne otwarcia również mają bazować głównie na franczyzie. Sfinks od dłuższego czasu systematycznie wprowadza zmiany w strukturze modelu zarządzania restauracjami. W rezultacie w połowie tego roku Sfinks zarządzał na terenie Polski 58 restauracjami franczyzowymi i 52 restauracjami własnymi, w tym 40 zarządzanymi w modelu operatorskim.