Prawa poboru akcji serii J Sfinks Polska, spółki zarządzającej sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, będą notowane na GPW od 27 maja do 6 czerwca. W ramach przygotowywanej emisji akcji serii J spółka planuje pozyskać do 84,1 mln zł, z których blisko połowa miałaby być przeznaczona na inwestycje w rozwój sieci restauracji. Równocześnie spółka przygotowuje emisję akcji serii I przeznaczonych dla banków wierzycieli Sfinksa w ramach oddłużenia spółki.

- Sfinks przeszedł w minionym roku gruntowną restrukturyzację z bardzo pozytywnymi skutkami, co pokazały wyniki pierwszego kwartału. Systematycznie zwiększamy sprzedaż w naszych restauracjach dzięki działaniom promocyjnym i nowym kanałom sprzedaży. Rozbudowujemy też nasze sieci. Tylko w tym roku otworzyliśmy już 8 restauracji, w tym 3 restauracje w formacie express, działające w segmencie fast casual dining. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć dalszych 30. Na inwestycje w rozwój sieci w okresie kolejnych kilkunastu miesięcy chcemy przeznaczyć 41,4 mln zł ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia w bankach, aby nie ciążyło już ono na naszej działalności i wynikach. Liczymy, że dzięki emisji Sfinks wreszcie będzie mógł skupić się na intensywnym zwiększaniu skali swojej działalności. Mamy najsilniejszą polską markę gastronomiczną, sprawdzone koncepty franczyzowe, największą sieć restauracji casual dining w Polsce i wszelkie przesłanki ku temu, by być wiodącą firmą i wyznaczać trendy w branży gastronomicznej – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska.

W ramach oferty z prawem poboru Sfinks Polska zamierza wyemitować blisko 14,9 mln akcji serii J, co pozwoliłoby na pozyskanie ok. 84,1 mln zł. Dniem rozpoczęcia zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii J, wykonywanych w ramach prawa poboru, będzie 30 maja. Subskrypcja potrwa do 9 czerwca br. Ewentualne zapisy uzupełniające odbędą się w dniach 21 czerwca - 4 lipca. Ponadto, w ramach oferty prywatnej Sfinks zaoferuje bankom do 7,4 mln akcji serii I, na które ma zostać skonwertowane nawet 45% wierzytelności spółki w ING BŚ i PKO BP. Cena emisyjna akcji serii I oraz J wynosi 5,65 zł.

W pierwszym kwartale br. przychody skonsolidowane Sfinksa wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o blisko 8% do 41 mln zł, spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł oraz dodatni wskaźnik EBITDA o wartości 1,9 mln zł, odnotowując tym samym poprawę o 5 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r.