Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej Sfinks Polska, dokupił 20.605 akcji Sfinksa po cenie 5,75 zł za sztukę. Zakup akcji został zrealizowany jako ostatnia z trzech transakcji pakietowych zawartych z założycielem spółki, Tomaszem Morawskim, w ramach przejęcia od niego większego pakietu walorów spółki.

- Jeszcze nieco ponad rok temu Sylwester Cacek pełnił funkcję prezesa zarządu Sfinksa. Dzięki temu na pewno lepiej niż wielu innych akcjonariuszy rozumie on szczególną sytuację spółki, skalę restrukturyzacji, przez którą przeszedł Sfinks i potencjał do wzrostu wartości spółki. Cieszy nas każde zwiększenie zaangażowania w spółkę przez Sylwestra Cacka, ale jesteśmy też przekonani, że wyniki dwuletniej, konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji rynkowej Sfinksa będą w niedługim czasie dobrze widoczne także dla akcjonariuszy niezwiązanych tak blisko ze spółką. Chcemy kontynuować rozwój zapowiedziany w długoterminowej strategii Sfinksa, mamy realne szanse na całkowite oddłużenie spółki i systematycznie poprawiamy jej wyniki - komentuje Jacek Woźniewicz, wiceprezes zarządu Sfinks Polska SA.

– Po raz kolejny mogę powiedzieć, że Sfinks to perspektywiczna spółka. Będę odbudowywał swoją pozycję w tej firmie, tak aby mieć na nią realny wpływ. Docelowo chciałbym mieć nie więcej niż 33% akcji. Sfinks proces restrukturyzacji ma już za sobą, w mojej opinii już niedługo będzie można zobaczyć jego efekty. Spółka obecnie jest dobrze zarządzana i konsekwentnie realizuje założoną strategię, a podpisane porozumienie z bankami pozwoli na jej szybszy rozwój  – komentuje Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej Sfinks Polska SA.

Pod koniec kwietnia w ręce Sylwestra Cacka przeszło łącznie 675 tys. akcji Sfinksa. Akcjonariusz rozpoczął wówczas nabywanie akcji w celu odbudowania swojego udziału w spółce i przygotowania się do objęcia akcji w planowanej emisji akcji serii J. Łączny udział Sylwestra Cacka w akcjonariacie Sfinksa wynosi obecnie 4,67%.

Sfinks w najbliższych latach planuje intensywny rozwój punktów gastronomicznych typu "express" w segmencie "fast casual dining" w dwóch konceptach restauracyjnych bazujących na charakterystycznych i cenionych przez klientów markach Sphinx i WOOK. Jednocześnie Sfinks Polska planuje rozwijać sieć pełnowymiarowych restauracji. Będzie to dotyczyć zarówno restauracji WOOK, które działają w ramach jedynego w Polsce konceptu restauracji sieciowych oferujących kuchnię azjatycką w segmencie "casual dining", jak również cieszących się dużą popularnością wśród klientów restauracji Sphinx. W 2011 roku spółka zamierza otworzyć łącznie ok. 40 lokali.