Sfinks Polska logo

Sfinks Polska, zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK, negocjuje zakup 100% udziałów spółki prowadzącej portal internetowy niezwiązany z branżą gastronomiczną, z którego usług korzysta ponad 1,5 mln klientów w Polsce. Sfinks upatruje korzyści wynikających z synergii, jakie może osiągnąć w związku z realizacją strategii rozwoju na lata 2017-2022 w zakresie usługi delivery oraz możliwości zaoferowania klientom dodatkowych atrakcyjnych usług.

Podpisany przez strony termsheet przewiduje, że cena nabycia spółki prowadzącej portal wyniesie ok. sześciokrotność wartości wyniku EBIT za 2016 rok, skorygowanej o wartość gotówki oraz zadłużenia tej spółki na dzień transakcji i będzie płatna w 4 transzach, z czego ostatnia do dnia 20 czerwca 2018 roku. Spółka restauracyjna posiada wyłączność negocjacyjną do 10 lipca br., która może zostać przedłużona do 30 września br. W przypadku finalizacji transakcji Sfinks nie zamierza zmieniać profilu firmy.

 

Zgodnie z ogłoszoną w tym roku strategią na lata 2017-2022, Sfinks chce zwiększać skalę działalności w oparciu o komplementarne portfolio ogólnopolskich marek gastronomicznych, rozwijając posiadane sieci, jak również wchodząc w nowe segmenty rynku gastronomicznego jak pizza i pasta, fast casual dining, quick service restaurants, bary bistro i gastro puby. Strategia Sfinksa przewiduje rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez akwizycje. Spółka planuje także rozwój międzynarodowy sieci Sphinx na zasadzie masterfranczyzy w co najmniej trzech krajach. Grupa zamierza w okresie 5 lat zwiększyć liczbę zarządzanych lokali do 400.