Dachser logo

 

70% uprawnionych pracowników zatrudnionych w Polsce przez Dachser - międzynarodowego operatora logistycznego, przystąpiło do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Pracodawca troszczy się o bezpieczną przyszłość swoich pracowników oraz ich rodzin i w całości pokrywa składkę w ramach PPE.

 

Od lipca 2019 r. prawo nakłada na duże firmy, tj. zatrudniające co najmniej 250 pracowników, obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pojawiły się nowe składki obciążające pracownika (2% wynagrodzenia brutto) i pracodawcę (1,5 % wynagrodzenia brutto).  Dachser jako odpowiedzialny pracodawca uruchomił własny PPE już ponad rok temu, dlatego jest teraz zwolniony z PPK. W praktyce oznacza to, że firma z własnych środków finansuje w każdym miesiącu składkę w wysokości 3,6% wynagrodzenia brutto uczestnika programu. Dzięki temu pracownicy Dachser nie są obciążeni składką w wysokości 2%, jak miałoby to miejsce w przypadku PPK.

 

Do PPE w Dachser może przystąpić każdy pracownik z co najmniej trzymiesięcznym, nieprzerwanym stażem w firmie. Na ten krok zdecydowało się już 70% uprawnionych osób.

 

„Filozofia Dachser, firmy założonej i do dziś prowadzonej przez rodzinę, stawia pracowników w centrum. Jesteśmy pracodawcą, który na różne sposoby dba o to, by zatrudnione u nas osoby czuły się doceniane. Umożliwiamy im rozwój i stwarzamy szanse na zrobienie międzynarodowej kariery. Zapewniamy też szeroki pakiet dodatkowych świadczeń i benefitów. Jednym z nich jest właśnie program emerytalny, założony na długo przed tym, zanim ta forma zabezpieczenia emerytalnego stała się obowiązkowa. Dziś, gdy rynek pracy, zwłaszcza w branży logistycznej, jest bardzo trudny, to właśnie zdolność do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników staje się kartą przetargową wobec konkurencji. Im dłużej takie podejście się stosuje, tym lepiej działa – komentuje dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

 

Dachser w dziewięciu oddziałach w Polsce zatrudnia już prawie 600 osób. W ramach świadczeń pozapłacowych, oprócz PPE, zapewnia także szereg innych benefitów, w tym dodatkowe dni urlopu związanego ze stażem pracy w Dachser, pakiety sportowo-rekreacyjne, opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe czy możliwość przystąpienia do IKE lub IKZE na preferencyjnych warunkach. Firma dofinansowuje też posiłki dla pracowników fizycznych oraz zapewnia premie frekwencyjne osobom pracującym w magazynach. Dachser prowadzi również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego finansowane są m.in. wczasy pod gruszą, świąteczne karty podarunkowe, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży. Oprócz tego pracownicy mogą korzystać z interaktywnej platformy do  nauki języka angielskiego i uczestniczyć w  imprezach integracyjnych oraz piknikach rodzinnych.