Dachser logo

Jochen Müller objął stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) Dachser Air & Sea Logistics. Z początkiem nowego roku zastąpił dotychczas sprawującego tę funkcję Thomasa Reutera, który po 39 latach pracy w Dachser przeszedł na emeryturę. Jochen Müller dołączył do zespołu Dachser w 2016 r., by przygotować się do pełnienia obowiązków COO.

 

Jako COO Dachser Air & Sea Logistics oraz członek zarządu, Jochen Müller będzie kontynuował pracę swojego poprzednika. Jego główne zadanie to dalszy rozwój globalnej sieci transportu lotniczego i morskiego, powiązanie jej z europejską siecią połączeń drogowych i budowanie dla klientów wartości dodanej dzięki logistyce intermodalnej.

Jochen Müller, urodzony w 1964 roku w niemieckim Worms, w 2011 roku dołączył do zarządu Schenker Deutschland AG, gdzie był odpowiedzialny za fracht lotniczy i sprzedaż w obszarze Air & Sea w Europie Środkowej, a także za globalne usługi logistyczne związane z relokacjami, targami i imprezami sportowymi. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu brytyjskiego oddziału Schenker, odpowiadając za usługi transportu lądowego, morskiego i lotniczego, jak również za obszar związany z obsługą targów.

- Jochen Müller wdrożył się w pełni w struktury korporacyjne i zapoznał się z wymaganiami oraz procesami naszej firmy na poziomie międzynarodowym - mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.

Poprzednik Müllera, Thomas Reuter (ur. 1957 r.) pracował w Dachser od 1978 r., a do zarządu spółki wszedł w roku 2006. Odegrał znaczącą rolę w internacjonalizacji firmy poprzez zbudowanie globalnej sieci oddziałów obsługujących transport lotniczy i morski. Obecnie Dachser Air & Sea Logistics to 172 oddziały, w których pracuje ponad 4 tys. osób i które w 2016 r. wygenerowały łączne obroty na poziomie około 1,5 miliarda euro.

Były dyrektor operacyjny Dachser Air & Sea Logistics nadal pozostanie związany z Dachser. Będzie działał między innymi w komitetach niezwiązanych z główną działalnością firmy. Thomas Reuter pozostaje także członkiem zarządu World Air Cargo Organisation. Oprócz tego będzie także reprezentować interesy Dachser w spółkach joint venture: Jet-Speed GmbH and NNR + Dachser GmbH.