Dachser logo

Dachser, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, wykorzystuje potencjał  nowych programów i inicjatyw podejmowanych przez rząd Indii, by zwiększać skalę swojej działalności w tym kraju. Dzięki koncentracji na jakości operator systematycznie wzrastał w Indiach w ostatnich latach. W rezultacie dysponuje tam rozległą siecią 25 oddziałów oraz doświadczoną kadrą i może zapewniać sprawną obsługę tak dużego terytorium.

 

- Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu struktur Dachser spodziewamy się stabilnego i ciągłego wzrostu. Obecnie planujemy skupić się głównie na logistyce kontraktowej oraz rozwoju działalności związanej z transportem morskim i powietrznym, wykorzystując do tego silną sieć globalną Dachser - mówi Huned Gandhi, Dyrektor Zarządzający Dachser Air & Sea Logistics w Indiach. 

 

Indie to jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie, którego tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się na poziomie 7-7,5% rocznie. W rezultacie kraj ten odgrywa dużą rolę w globalnej gospodarce. Realizacja projektów rządowych ukierunkowanych na pobudzanie przedsiębiorczości pozwala zakładać, że gospodarka będzie wciąż wzrastać w nadchodzących latach. Swój udział ma w tym również prężnie działający przemysł oraz m.in. sektory motoryzacyjny czy handlowy, które napędzają krajowy import i eksport.

 

Celem rządu indyjskiego jest rozbudowa infrastruktury kraju, m.in. poprzez realizowanie inwestycji w obszarach transportu kolejowego, morskiego i lotniczego. Działania te mają na celu zwiększenie liczby portów, rozbudowę sieci linii kolejowych oraz poprawę stanu nawierzchni dróg lądowych. Silną pozycję krajowego transportu lotniczego mają przywrócić programy zakładające budowę nowych lotnisk. Realne korzyści z rozpoczętych już przedsięwzięć mają być odczuwalne za 5-10 lat, ale już teraz można zauważyć, że sprawność funkcjonowania niektórych portów uległa poprawie.

 

Zaangażowanie Dachser w Indiach ma nie tylko wymiar biznesowy. Przejawia się ono również w realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dachser - przy współpracy z organizacją Terre des Hommes – prowadzi działania mające na celu poprawę infrastruktury wodociągowej i zagwarantowanie stałego dostępu do wody pitnej, czym przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców Indii. Dążeniem Dachser jest m.in. zapewnienie przetrwania 1887 rodzinom dotkniętym suszą w dziesięciu wsiach w dystrykcie Latur w stanie Maharasztra.   

 

 

- Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są niezwykle ważne i Dachser w Indiach traktuje je z dużą powagą i zaangażowaniem. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie CSR realizowanym przez Dachser i możemy choć trochę przysłużyć się społeczeństwu - komentuje Huned Gandhi.