Dachser logo

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych, jest partnerem merytorycznym XVI Seminarium „ADR w praktyce - dobór opakowań, postępowanie w razie wypadku” organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA. Będzie ono poświęcone zagadnieniom związanym z transportem i składowaniem towarów niebezpiecznych. Seminarium odbędzie się w dniach 8 – 9 września br. w Łodzi. 

 

W trakcie seminarium „ADR w praktyce…” przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przybliży aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, zaś przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego omówi zagadnienia związane z realizacją czynności administracyjnych zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych. Dyskutowane będą też kwestie doboru opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych, także w kontekście zgodności chemicznej opakowań z tworzyw sztucznych oraz ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi w trakcie załadunku, rozładunku i pakowania. Zaprezentowane zostaną również informacje na temat przewozów ADR w województwie łódzkim, w tym kwestie kontroli oraz dobrych i złych praktyk uczestników przewozu.

 

Istotnymi punktami seminarium będzie prezentacja prac zespołów eksperckich ONZ oraz zasad współpracy z EASA. Przedstawione zostaną także instrukcje postępowania w razie wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych oraz zagadnienia związane z przygotowywaniem raportów powypadkowych zgodnie z przepisem 1.8.3.6 oraz 1.8.5 ADR. Zaplanowano również prezentację przybliżającą wyzwania stojące przed branżą w kontekście ADR w 2017 roku.  

 

W trakcie seminarium Dachser będzie współorganizatorem pokazu praktycznego, w trakcie którego zostanie przedstawiony sposób postępowania w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych z opakowań jednostkowych podczas załadunku, rozładunku lub innych czynności manipulacyjnych. Dachser już od dłuższego czasu przeprowadza takie szkolenia wśród swoich pracowników, które dostarczają im praktycznych umiejętności, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Pozwala to na obniżanie ryzyka awarii i ograniczania ich wpływu na ludzi i środowisko.

 

Dachser jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksową logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniają kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o łącznej wadze 37 mln ton. Bazą do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działająca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwiązania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.