Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, zaraportował znaczny wzrost za 2015 r. Skonsolidowane przychody wzrosły o 6,5% do 5,64 mld euro. Liczba przewożonych przesyłek zwiększyła się o 4% do 78,1 mln, zaś ich waga o 5,2% do 37,3 mln ton. Największy wpływ na pozytywne wyniki miały usługi przewozów drogowych w Europie świadczone na rzecz branży spożywczej i firm przemysłowych.

- Zebraliśmy plon naszej długoterminowej polityki inwestycyjnej i strategii wzrostu, którą konsekwentnie wdrażamy w ramach całej naszej firmy – wyjaśnia Bernhard Simon, dyrektor generalny Dachser. – Naszym motorem wzrostu pozostaje obsługa przesyłek eksportowych w ramach Europy w zestawieniu z rozwiązaniami, które inteligentnie łączą transport lądowy, lotniczy i morski. Jednak co najważniejsze, nasi klienci doceniają fakt, że nieustannie koncentrujemy się na jakości.

Trendy biznesowe 

W ramach obszaru biznesowego Road Logistics, który odpowiada za 72% przychodów Dachsera, Dachser European Logistics (EL) niezmiennie korzysta z eksportu jako motoru wzrostu. W 2015 Dachser uzyskał przychody w wysokości 3,433 mld euro (+5,5%) z transportu i magazynowania dóbr przemysłowych. Liczba przesyłek i ich tonaż zwiększyły się odpowiednio o 3,8% i 4,2%. – Dzięki wiedzy eksperckiej i elastycznemu manewrowaniu na rynku, co nie było łatwym wyzwaniem w tym roku na terenie Europy, byliśmy w stanie urosnąć w zakresie przewozu lądowego we wszystkich regionalnych jednostkach biznesowych – mówi Bernhard Simon. 

Obok bardzo dobrych, napędzonych eksportem wyników w Niemczech i Francji Dachser odnotował także dwucyfrowy wzrost w ramach jednostki European Logistics w Północno-Centralnej Europie i na Półwyspie Iberyjskim. – Skoncentrowanie działalności na europejskim rynku przyniosło  pozytywne wyniki - komentuje Bernhard Simon. – Jesteśmy w stanie zyskać zaufanie najważniejszych klientów, a jednocześnie inwestować na nowych rynkach. W ostatnim roku zmodernizowaliśmy 48 oddziałów na Półwyspie Iberyjskim w zakresie transportu niebezpiecznych materiałów, a w rezultacie zyskaliśmy dostęp do hiszpańskiego przemysłu chemicznego, który jest stabilny i zorientowany proeksportowo.

Liderem wzrostu jest Dachser Food Logistics, który zwiększył przychody o 8,1% do 741 mln euro. Na poziomie krajowym sukces usług logistycznych dla branży spożywczej wynika głównie z siły rynku konsumenckiego w Niemczech. Jednak także jednostka European Food Network rozwinęła międzynarodowe wysyłki towarów spożywczych. Z 13 partnerami, 8 firmami współpracującymi w ramach Europejskiej Sieci Produktów Spożywczych i regularnymi liniami transportowymi pomiędzy 29 krajami, stanowi obecnie sieć o największym pokryciu w Europie. – Przyczyniamy się do sukcesu firmy poprzez inwestycję w sieć. Otworzyliśmy nowy oddział w Erlensee, niedaleko Frankfurtu, który będzie także działać jako centralny hub dla przesyłek spożywczych w Europie - komentuje Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics wygenerował w 2015 r. wzrost przychodów w wysokości 8% i tym samym wniósł do skonsolidowanych przychodów Dachser 1,599 mld euro. - Jesteśmy już obecni w najważniejszych centrach ekonomicznych na świecie, bezpośrednio lub poprzez partnerów, więc w ostatnim roku nie zwiększaliśmy znacząco naszej sieci pod względem geograficznym - wyjaśnia Bernhard Simon. – Zamiast tego koncentrujemy się na wystandaryzowanych procesach, zintegrowanych systemach IT i bliskiej współpracy z europejską siecią lądową. Chcemy oferować naszym klientom globalne usługi logistyczne w zakresie dystrybucji z możliwością nabycia ich z jednego źródła, co nazywamy Dachser Interlocking.

Bernhard Simon zapowiedział większe inwestycje na bieżący rok - Po zainwestowaniu 81 mln euro w minionym roku, w 2016 planujemy zainwestować około 125 milionów euro. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na systemy informatyczne i wyposażenie techniczne. Jednak podobnie jak w minionych latach, lwia część trafi do sieci European Road Logistics, w ramach której będziemy budować i rozwijać infrastrukturę logistyczną w Austrii, Francji, Niemczech i w Polsce.

 

 

Dachser jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksową logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniają kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o łącznej wadze 37 mln ton. Bazą do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działająca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwiązania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.