Fundacja Piłka jest Piękna Fundacja Piłka jest Piękna

Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, transparentnie realizująca cele statutowe, jednocząc Przyjaciół Piłki Nożnej. Fundacja rozwija i upowszechnia dobre idee i działania związane z piłką nożną wspólnie ze wszystkimi, dla których ta dyscyplina jest źródłem pozytywnych emocji. Organizacja pragnie wspólnie krzewić i upowszechniać wiedzę o piłce nożnej, wspierając środowisko piłkarskie w dążeniu do nieustannego rozwoju. Swoimi działaniami chce inspirować do aktywności społeczności lokalne oraz te środowiska, które współtworzą wizerunek i sukcesy polskiej piłki nożnej.