epower epower

Epower.pl jest marką należącą do spółki Empower Energy, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i jest pierwszym w Polsce sprzedawcą prądu wyłącznie przez internet. Firma kupuje prąd hurtowo i odsprzedaje detalicznie gospodarstwom domowym i firmom. Klienci Epower nie są związani z dostawcą wieloletnią umową i zachowują wolność wyboru sprzedawcy co roku. Epower.pl swoje usługi zaczął świadczyć we wrześniu 2014 r.