Fundacja Amazonki Fundacja Amazonki

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” to największa organizacja kobieca w Polsce. Zrzesza 25 tys. kobiet z rakiem piersi, które działają w 209 klubach w całej Polsce. Celem Federacji jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia w powrocie do zdrowia, ułatwianie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji do walki o możliwie najlepszą jakość życia.
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
- Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy w powrocie do normalnego życia
- Reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi
- Zaznajamianie społeczeństwa, organów władzy oraz instytucji z problematyką kobiet po leczeniu raka piersi
- Działania na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia, rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej piersi.