investor relations Jacek Yerka - Podwójne życie II

Relacje inwestorskie oraz prowadzenie projektów związanych z obecnością spółek na giełdzie to jedna z naszych silnych stron. Obsługujemy zarówno firmy notowane na głównym parkiecie GPW, na NewConnect, jak i na Catalyst. Wspieramy komunikacyjnie Klientów na wszystkich etapach bycia emitentem - począwszy od debiutu giełdowego po bieżące komunikowanie się z akcjonariuszami i rynkiem kapitałowym. Doradzamy także w złożonych projektach jak wprowadzenie spółki do notowań równoległych na innej giełdzie, ogłoszenie i przeprowadzenie wezwania czy wycofanie spółki z parkietu. W przypadku IPO wspieramy Klientów w całym procesie przygotowań, włączając się także w prace nad prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym. Spółkom notowanym doradzamy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w tym w przygotowaniu raportów bieżących i okresowych. Organizujemy road shows oraz inne spotkania z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami giełdowymi. Wspólnym mianownikiem naszych działań w obszarze IR jest budowanie zaufania do notowanych spółek poprzez rzetelne komunikowanie z rynkiem, budowanie ich wizerunku jako perspektywicznych inwestycji i umacnianie ich wartości dla akcjonariuszy.


PRaktykuje się...